Портфолио

Лога

Не съм професионален дизайнер на лога, но съм креативен. Това са част от проектите, които съм изработил и са в публичното пространство.